Recall Centers

A. Bratislava and West Slovakia region

A.1. Congenital hypothyroidism
MUDr. Nogeová Adriana, Detská endokrinologická ambulancia Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka SZU, FNsP Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Petržalka, Antolská 11, Bratislava, Tel.: + 421 2 6867 2663, +421 2 6867 2642, e-mail: skriningkh@gmail.com

A.2. Congenital adrenal hyperplasia
MUDr. Pribilincová Zuzana, DFNsP, II. Detská klinika, Limbova 1,833 40 Bratislava
Tel.: +421 2 5937 1567, e-mail: zpribilincova@gmail.com 

A.3. Phenylketonuria
Prim. MUDr. Ürge Oto, FNsP Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 3, 851 07 Bratislava 5
Tel.: + 421 2 5954 2304, e-mail: urge@synlab.sk  

A.4. Cystic fibrosis
MUDr. Mikulášová Ingrid, Centrum pre skríning CF, Klinika detskej pneumológie a ftizeológie, FNsP Bratislava, Podunajské Biskupice, Krajinská 91/10, Bratislava,
Tel.: +421 905 699 025

A.5. Selected congenital metabolic disorders
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc., MUDr. Katarína Fabríciová, Metabolická ambulancia, I. DK, DFNsp Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava,
Tel. +421 2 5937 1855

B. Middle Slovakia region 

B.1. Congenital adrenal hyperplasia, Congenital hypothyroidism
MUDr. Svetlana Bieliková, Endokrinologická ambulancia, DFNsP Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 472 65 10, e-mail: svetlana.bielikova@dfnbb.sk

B.2. Phenylketonuria and elected congenital metabolic disorders
MUDr. Katarína Hálová, Metabolická ambulancia, DFNsP Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica 
Tel.: +421 48 472 65 05, e-mail: katarina.halova@dfnbb.sk

B.3. Cystic fibrosis
MUDr. Branko Takáč, Centrum CF, Pneumologická ambulancia, DFNsP Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 472 65 70, e-mail: branko.takac@dfnbb.sk


C. East Slovakia region 

C.1. Congenital adrenal hyperplasia, Congenital hypothyroidism
MUDr. Kúseková, DFN – detská endokrinológia, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: +421 55 640 41 20, +421 55 643 57 40

C.2. Phenylketonuria and elected congenital metabolic disorders
MUDr. Šaligová, MUDr. Potočňáková, DFNsP - FKÚ amb., Trieda SNP 1, 040 01 Košice
Tel.: +421 55 633 15 03 – Monday, Tuesday, Wednesday

C.3. Cystic fibrosis
MUDr. Feketeová Anna, Košické centrum CF, DFNsP, I. KDD, Tr. SNP 1, Košice
Tel.: +421 55 640 41 51, e-mail: feketeova@dnkosice.sk

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub