DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

KORONAVÍRUS - AKTUÁLNE OPATRENIA PRE PACIENTOV

Aktualizácia 13.01.2021

POSKYTUJEME NEOBMEDZENÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ VRÁTANE PLÁNOVANÝCH VYŠETRENÍ, KONTROL, OPERAČNÝCH ZÁKROKOV A HOSPITALIZÁCIÍ

Detská nemocnica nepatrí medzi zdravotnícke zariadenia, pri ktorých došlo k reprofilizácii lôžok len na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti. 


Aktualizácia 15.03.2021

TESTOVANIE PRED KAŽDÝM AMBULANTNÝM VYŠETRENÍM

Toto opatrenie bolo prijaté na základe zverejneného "Klinického protokolu zjednotených postupov poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémia COVID-19", ktorý vydalo MZ SR. https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

S účinnosťou od 15. februára 2021 je pacient povinný preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového / PCR COVID testu nie starším ako 72 hodín aj pred ambulantným vyšetrením. Uvedené platí pre vyšetrenia na všetkých ambulanciách bez výnimky.

Výnimku z tejto povinnosti majú:

1. deti s poruchou autistického spektra bez obmedzenia veku

2. deti do 1 roka veku bez klinických príznakov infekčného ochorenia - sprevádzajúca osoba týchto detí je povinná predložiť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa aj sprevádzajúcej osoby

3. deti do 7 dní od výkonu "adenotómia" a do 14 dní od výkonu "tonzilektómia" - kontraindikácia testovania

4. deti do 90 dní po prekonaní COVID-19, ktoré o tom majú lekárske potvrdenie

5. deti po kompletnom zaočkovaní proti COVID-19

6. sprevádzajúce osoby detí na Hematologickú a Onkologickú ambulanciu po kompletnom zaočkovaní 

7. sprevádzajúce osoby detí na Hematologickú a Onkologickú ambulanciu do 90 dní po prekonaní COVID-19, ktorí o tom majú potvrdenie od lekára

 

Ak dieťa do 1 roka veku vykazuje príznaky infekčného ochorenia, alebo malo úzky kontakt s osobou s ochorením COVID-19, platí preňho aj pre sprevádzajúcu osobu povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového / PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Nemocnica akceptuje výsledky z ktoréhokoľvek odberového miesta - nemusíte sa testovať v Detskej nemocnici, môžete tak urobiť napr. v mieste svojho bydliska (zoznam odberových miest). Testovanie na Odberovom mieste v Detskej nemocnici za týmto účelom je možné absolvovať v pracovné dni v čase od 07:20 do 11:00 hod. Pacient obdrží výmenný lístok s vyznačeným výsledkom testu. Testovanie je ideálne absolvovať deň vopred, alebo prísť na testovanie s dostatočným časovým predstihom pred plánovaným časom vyšetrenia. 


Aktualizácia 29.03.2021

DETI DO 5 ROKOV TESTUJEME NAZÁLNYMI TESTAMI

S účinnosťou od 30.03.2021 budú deti do 5 rokov, deti s trombocytopéniou a deti s koagulopatiou testované nasálnymi Ag testami - krátke paličky, ktorými sa vytiera len špička nosa. Veríme, že tento krok uľahčí testovanie najmenších detí a eliminuje negatívne skúsenosti spojené s testovaním.

 

 

 

 


PLÁNOVANÁ HOSPITALIZÁCIA, resp. PLÁNOVANÝ VÝKON V CELKOVEJ ANESTÉZII

Pred každou plánovanou hospitalizáciou, alebo výkonom v celkovej anestézii je pacient povinný preukázať sa negatívnym výsledkom PCR-COVID testu nie starším ako 72 hod. Rovnakú povinnosť má sprevádzajúca osoba pacienta, ktorá s ním bude hospitalizovaná v nemocnici. 

Nemocnica akceptuje výsledky z ktoréhokoľvek odberového miesta - nemusíte sa testovať v Detskej nemocnici, môžete tak urobiť napr. v mieste svojho bydliska. Na test je potrebné objednať sa niekoľko dní vopred prostredníctvom e-formulára na:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/ 

Testovanie na Odberovom mieste v Detskej nemocnici za týmto účelom je možné absolvovať v pracovné dni v čase od 07:20 do 11:00 hod. Je však potrebné rátať s tým, že výsledok PCR testu je k dispozícii najskôr o 24 hod. Je preto potrebné testovanie absolvovať 1-2 dni pred plánovanou hospitalizáciou. 


Aktualizácia 23.02.2021

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O OČKOVANÍ PROTI COVID-19

Všetky informácie o očkovaní na jednom mieste www.slovenskoproticovidu.sk

 

 

 

 

 


NAŠE ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE PRACUJÚ V RIADNOM REŽIME 

Všetky podrobnosti a informácie nájdete pri konkrétnej ambulancii 

http://www.detskanemocnica.sk/ambulancie 

 


POVINNOSŤ PREUKÁZAŤ SA NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM COVID TESTU AJ PRE RODIČOV

Vzhľadom na skutočnosť, že viacerí rodičia kriticky chorých pacientov onkologickej a hematologickej ambulancie sprevádzajú svoje deti na vyšetrenia s akútnymi príznakmi respiračného ochorenia, prijala nemocnica opatrenie v záujme ochrany týchto pacientov, ako aj personálu uvedených ambulancií.

Od 18.01.2021 je sprevádzajúca osoba pacienta onkologickej a hematologickej ambulancie povinná preukázať sa negatívnym výsledkom COVID testu nie starším ako 72 hodín pred každým vyšetrením dieťaťa na týchto ambulanciách. 

Sprevádzajúca osoba nemôže byť testovaná spolu s dieťaťom v čase 07:00 – 11:00 hod. z kapacitných dôvodov. Musí využiť testovanie obyvateľstva v MOM kdekoľvek v rámci SR a prísť na vyšetrenie s dieťaťom už s výsledkom testu.

Zároveň vyzývame všetkých rodičov, ktorí majú prejavy akéhokoľvek ochorenia, aby zabezpečili pre svoje dieťa k vyšetreniu sprievod inej osoby. 

 


VŠEOBECNÉ OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRIACIM SA KORONAVÍRUSOM

 

CHRÁNIME NAŠICH PACIENTOV AJ ZAMESTNANCOV

1. Vstup do budovy je možný len cez 1. podzemné podlažie

  • vstup do nemocnice popri bufete a pracovisku rehabilitácie - prístup smerom od rampy, ako chodia sanitky - prístupová cesta k urgentu Rooseveltovej nemocnice
  • pokiaľ prichádzate od autobusovej zastávky, zíďte k fontáne a pokračujte smerom k poliklinike Rooseveltovej nemocnice; hneď pri budove polikliniky sú schody smerom dole, ktoré vás privedú na prístupovú cestu za rampou; budova Detskej nemocnice je takmer oproti vám, mierne vľavo; sledujte prosím smerové tabule

2. Pred vstupom do budovy prechádza každá osoba triediacim pracoviskom

  • ak idete na vyšetrenie / kontrolu s dieťaťom potrebujete Čestné vyhlásenie a poučenie
  • pokiaľ máte možnosť formulár vytlačiť doma, stiahnite si ho prosím a vyplňte základné údaje o pacientovi; takto predvyplnený formulár prineste so sebou do nemocnice, urýchlite proces triedenia pacientov pri vstupe do budovy; pokiaľ takúto možnosť nemáte, je to v poriadku, formulár s vami vyplnia pracovníci triedenia pacientov

3. Vstup do budovy je možný len s ochranným rúškom / šatkou

  • zákaz vstupu s respirátorom s výdychovým ventilom

4. Dezinfikujte si ruky - chránite svoje dieťa, seba aj nás

5. S dieťaťom môže do budovy vstúpiť len 1 sprevádzajúca osoba

  • ďalšia osoba je povolená len v osobitných prípadoch – napr. ťažko zdravotne postihnutý pacient

6. Dodržujte 2m odstup od iných osôb

7. Registrácia - recepcia je dočasne mimo prevádzku

  • po absolvovaní triedenia pacientov pokračujte priamo na ambulanciu - lístky s poradovým číslom sa nevydávajú

8. Od 05.08.2020 je zakázané prijímať návštevy zamestnancov - obchodní zástupcovia, kuriéri, donáškové služby, rodinní príslušníci, ...

  • návštevy zamestnancov sú povolené len vo výnimočných a / alebo urgentných situáciách (servisní technici, neodkladné pracovné rokovania, ...); každá návšteva je zaevidovaná do knihy návštev na pracovisku triedenia pacientov (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania RÚVZ); zaevidovaný bude dátum a čas vstupu návštevy do budovy, meno a priezvisko návštevy, jej telefonický kontakt a meno a priezvisko zamestnanca, s ktorým je návšteva dohodnutá

9. Od 25.09.2020 sú zakázané návštevy hospitalizovaných pacientov 

  • rovnako je zakázané prijímať sprevádzajúce osoby na denný pobyt (denný pobyt je pobyt sprevádzajúcej osoby pri hospitalizovanom dieťati v čase od 07:00 - 20:00h.; mimo tohto času je SO mimo priestorov nemocnice - doma, v hoteli, ...)
  • ak je sprevádzajúca osoba hospitalizovaná spoločne s dieťaťom, je to iná situácia - osoba je ubytovaná v nemocnici a neopúšťa každý deň priestor nemocnice

10. Odstránili sme všetky hračky z čakární - možný zdroj prenosu vírusu

11. V čakárňach a na chodbách sme rozmiestnili dezinfekčné prostriedky

 


COVID-19 - OCHORENIE, KTORÉ ZASIAHLO CELÝ SVET

V súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje, je situácia v posledných týždňoch vážna nielen na Slovensku. Život všetkých z nás sa zmenil a otočil na ruby. Čelíme situácii, na ktorú sme neboli pripravení, ktorú si väčšina z nás nevedela predstaviť ešte donedávna. My sme presvedčení, že len spoločným úsilím dosiahneme zlepšenie a zvládneme hrozbu. 

V tejto časti našich web-stránok vám budeme prinášať návody, usmernenia, rady, postupy, ... ktoré vám môžu v mnohých smeroch pomôcť zvládnuť túto náročnú situáciu. 

Čo robiť ak ste chorí 

Čo robiť ak máte podozrenie na COVID-19

Ako pomôcť sebe aj druhým

Kto sú osoby s vyšším rizikom ochorenia na COVID-19

Ako pomôcť deťom vyrovnať sa so stresom v súvislosti s COVID-19 

Odporúčania pre deti

Odporúčania pre detských reumatologických pacientov

Usmernenie hlavného hygienika - aktuálna 11. verzia

 


ČAROVNÉ RÚŠKO 

Dve gumičky za ušká,
noštek, ústa do rúška.
Mám zakrytú pusinku,
stále vidím maminku.
Usmieva sa očami,
svet sfarebnel rúškami.

Keď kráčame spoločne,
môžme dýchať bezpečne.
Noštek mám vždy schovaný,
usmievam sa očami.

Všetky deti, dospelí,
rúškami opekneli.
Robia to pre babičku,
dedka, tetu, sestričku.

Rúškom druhých chránime,
veď sa predsa ľúbime.

♥   (autor: Zuzana Kubašáková)


 
http://detskanemocnica.sk/covid19