COVID 19 - SÚHRNNÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

05.08.2020

1. Vstup do budovy je možný len cez 1. podzemné podlažie

 • vstup do nemocnice popri bufete a pracovisku rehabilitácie - prístup smerom od rampy, ako chodia sanitky - prístupová cesta k urgentu Rooseveltovej nemocnice
 • pokiaľ prichádzate od autobusovej zastávky, zíďte k fontáne a pokračujte smerom k poliklinike Rooseveltovej nemocnice; hneď pri budove polikliniky sú schody smerom dole, ktoré vás privedú na prístupovú cestu za rampou; budova Detskej nemocnice je takmer oproti vám, mierne vľavo; sledujte prosím smerové tabule

2. Pred vstupom do budovy prechádza každá osoba triediacim pracoviskom

 • ak idete na vyšetrenie / kontrolu s dieťaťom potrebujete Čestné vyhlásenie a poučenie
 • pokiaľ máte možnosť formulár vytlačiť doma, stiahnite si ho prosím a vyplňte základné údaje o pacientovi; takto predvyplnený formulár prineste so sebou do nemocnice, urýchlite proces triedenia pacientov pri vstupe do budovy; pokiaľ takúto možnosť nemáte, je to v poriadku, formulár s vami vyplnia pracovníci triedenia pacientov

3. Vstup do budovy je možný len s ochranným rúškom / šatkou

 • zákaz vstupu s respirátorom s výdychovým ventilom

4. Dezinfikujte si ruky - chránite svoje dieťa, seba aj nás

5. S dieťaťom môže do budovy vstúpiť len 1 sprevádzajúca osoba

 • ďalšia osoba je povolená len v osobitných prípadoch – napr. ťažko zdravotne postihnutý pacient

6. Dodržujte 2m odstup od iných osôb

7. Registrácia - recepcia je dočasne mimo prevádzku

 • po absolvovaní triedenia pacientov pokračujte priamo na ambulanciu - lístky s poradovým číslom sa nevydávajú

8. Od 05.08.2020 je zakázané prijímať návštevy zamestnancov - obchodní zástupcovia, kuriéri, donáškové služby, rodinní príslušníci, ...

 • návštevy zamestnancov sú povolené len vo výnimočných a / alebo urgentných situáciách (servisní technici, neodkladné pracovné rokovania, ...); každá návšteva je zaevidovaná do knihy návštev na pracovisku triedenia pacientov (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania RÚVZ); zaevidovaný bude dátum a čas vstupu návštevy do budovy, meno a priezvisko návštevy, jej telefonický kontakt a meno a priezvisko zamestnanca, s ktorým je návšteva dohodnutá

9. Návštevy hospitalizovaných pacientov sú možné od 03.06.2020 a to len v čase návštevných hodín

 • 14:00 – 18:00 hod. na II. DK SZU, KDCH SZU a KPOH SZU
 • 14:30 – 17:00 hod. na II. KPAIM SZU
 • v rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta; výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia
 • návšteva si chráni dýchacie cesty rúškom, vykoná hygienu rúk dezinfekčným prostriedkom
 • návšteva mobilných pacientov, ktorí môžu opustiť lôžko sa uskutoční v priestoroch návštevných hál na 2. alebo 3. NP; návšteva imobilných pacientov, resp. pacientov, ktorí nemôžu opustiť lôžko, je povolená priamo na izbe pacienta
 • návštevníkom s príznakmi akútneho respiračného ochorenia, teploty, nebude povolený vstup do nemocnice; rovnako sa návšteva nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 – výnimkou je paliatívne sprevádzanie v terminálnom štádiu ochorenia
 • deťom do 15 rokov nie je povolený vstup do nemocnice za účelom návštevy
 • evidencia osôb navštevujúcich pacienta je zabezpečená v triediacich kontajneroch pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania; do knihy návštev bude zaevidované dátum a čas vstupu do nemocnice, meno a priezvisko návštevy, jej telefonický kontakt, názov kliniky a meno a priezvisko pacienta 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub