Corina Creţu a Peter Pellegrini v DFNsP BB

20.09.2016

Vo štvrtok 15. septembra 2016 sme v našej nemocnici privítali komisárku EK pre regionálnu politiku, pani Corina Creţu, a podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pána Petra Pellegriniho. Delegácia Európskej komisie navštívila našu nemocnicu za účelom overenia investície, ktorú Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica zrealizovala v rokoch 2009 - 2011 z prostriedkov európskych fondov, Operačného programu Zdravotníctvo.

V rámci uvedeného programu bola schválená investícia vo výške viac ako 6,7 mil. EUR. Cieľom bola nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP BB. Z uvedených investičných prostriedkov bolo v nemocnici nadstavené 4 nadzemné podlažie. Na novom podlaží boli vybudované a kompletne zariadené 2 operačné sály, pooperačná izba (dospávacia miestnosť), priestory centrálnej sterilizácie, mliečna kuchyňa. Do nových priestorov bola premiestnená celá administratíva nemocnica, čím sa na nižších poschodiach uvoľnil priestor pre ambulancie a oddelenia. Investícia tiež pokryla vybudovanie vlastnej kotolne, prípojky plynu, vnútroareálového rozvodu plynu, slnečných kolektorov, rekonštrukcia stropu nad 1. podzemným podlažím, rekonštrukciu výťahov a vybudovanie technického 5. NP, kde sa nachádza strojovňa výťahov a zariadenie vzduchotechniky.

Pani komisárka si so záujmom prezrela novovybudované priestory a ocenila ich prínos pre fungovanie detskej nemocnice ako aj pozitívny vplyv na zdravotnú starostlivosť, ktorú naša nemocnica poskytuje. Podľa jej vlastných slov, sú deti naša budúcnosť a preto investícia do projektov podporujúcich organizácie, ktoré deťom pomáhajú sú vždy významné. Pozitívne tiež hodnotila výšku príspevkov z európskych fondov, ktoré Slovensko v posledných dvoch rokoch čerpalo. Pretože nevyužitie tak významných investícií do fungovania slovenskej ekonomiky by bolo mrhaním príležitostí.

Pán podpredseda vlády zdôraznil najmä fakt, že investícia v DFNsP BB naplnila poslanie projektu a vyriešila kľúčové problémy nemocnice. Je skutočne významným prínosom pre celý región.

Reportáž televízie TA3 si môžete pozrieť TU

Reportáž TV Markíza "Summit aj o eurofondoch" si môžete pozrieť TU

(Foto-zdroj: bystricoviny.sk)

              


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub