Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v pediatrii

15.11.2018

Dňa 26.10.2018 sa v Hoteli Dixon konala Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v pediatrii. 

Konferenciu organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, organizačný výbor Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Zvolen, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica a Nemocnica Zvolen a.s.

Celodenná konferencia bola venovaná aktuálnym pediatrickým témam, problematike legislatívnych zmien a ich uplatnenia v ošetrovateľskej praxi.

DFNsP Banská Bystrica sa aktívne zapojila nielen do organizačných príprav ale vo veľkej miere sa podieľala aj na zostavení jej odborného programu. Prezentáciou odborných tém prispela k prezentácii našej práce účastníkom konferencie.

 

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub