DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Biele srdce pre Margitu Bukovú

06.06.2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier boli opätovne oceňované sestry, ktoré svoju prácu poňali ako poslanie a povolanie. Sme mimoriadne radi, že jednou zo sestier ocenených Bielym srdcom bola aj Margita Buková - zdravotná sestra ambulancie pediatrickej onkológie a hematológie v našej nemocnici.

K oceneniu úprimne blahoželáme a želáme veľa energie, optimizmu a sily pri ďalšej práci!

 

 

 

 

 

 

 

http://detskanemocnica.sk/biele-srdce-pre-margitu-bukovu