Odborný pediatrický seminár - 12.4.2018

14:30
16:30

II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

&

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

 

Vás pozývajú na Odborný pediatrický seminár

PROGRAM

  1. Princípy liečby závislostí od psychoaktívnych látok                                              MUDr. Martin Somora 
  2. Mladiství a psychoaktívne látky – postoje, komunikácia, motivácia                       MUDr. Daniel Ďaďan
  3. Závislosť od tramadolu                                                                                     MUDr. Martin Somora
  4. Diskusia                                                                                                       

 

KDE                                        DFNsP, Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica, kinosála na -2. poschodí

KEDY                                      12.04.2018

O KOĽKEJ                              14:30 - 16:30 hod.

KONTAKTNÁ OSOBA              Nicole Chmelková, nicole.chmelkova@dfnbb.sk

 

Seminár je určený pre obvodných pediatrov a sestry pediatrických ambulancií prvého kontaktu

Pasívna účasť lekárov aj sestier je ohodnotená 2 kreditmi CME.

 

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2019 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub