Generálka pred zajtrajším testovaním 

30.10.2020

Dnes u nás prebieha testovanie zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí budú počas nadchádzajúceho víkendu testovať našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Sami sme v očakávaní ako to dopadne, veríme však že dnes "vychytáme všetky muchy" a zajtra pôjde všetko hladko

Nemocnica toto testovanie zabezpečila svojpomocne predovšetkým z radov svojich zamestnancov a ich rodín. 

Všetkým, ktorí sú akokoľvek nápomocní pri zabezpečení testovania ďakujeme aj touto formou.

SME ZODPOVEDNÍ!
Spoločne to zvládneme yes

 

... viac
 

Prosba k zdravotníkom - spoločná zodpovednosť 

29.10.2020

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva si dovoľujeme osloviť všetkých s prosbou o pomoc - zapojte sa do testovania ako zdravotník alebo administratívny dobrovoľník na testovacích miestach. Potrebujeme vás.

Prinášame aj osobný list ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

Nemôže nám to byť jedno. Musíme sa spojiť, správať sa zodpovedne, prejaviť spolupatričnosť a poskytnúť pomoc. Lebo ak ktokoľvek z nás aspoň trochu môže, mal by to urobiť. Len tak to spoločne zvládneme.

... viac
 

Nefungujúce telefónne linky 

28.10.2020

V posledných dňoch sa v nemocnici opakovane vyskytli problémy s telefónnymi linkami - na niektoré telefónne čísla sa nedá dovolať. 

... viac
 

Šanca pre pacientov s cystickou fibrózou - nový liek 

27.10.2020

Od septembra je na našej pľúcnej ambulancii k dispozícii nový inovatívny liek na liečbu cystickej fibrózy. Aktuálne je podávaný nášmu prvému pacientovi – Nelke. Liečba pre ňu bola poisťovňou schválená. Krajší darček si ku svojim 10. narodeninám ani nemohla želať!

 

... viac
 

COVID 19 - SÚHRNNÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV 

23.10.2020

Všetko čo potrebujete vedieť o opatreniach súvisiacich s COVID-19 v Detskej nemocnici

1. Vstup do budovy je možný len cez 1. podzemné podlažie

2. Pred vstupom do budovy prechádza každá osoba triediacim pracoviskom
    - ak idete na vyšetrenie / kontrolu s dieťaťom potrebujete Čestné vyhlásenie a poučenie

3. Vstup do budovy je možný len s ochranným rúškom / šatkou

4. Dezinfikujte si ruky - chránite svoje dieťa, seba aj nás

5. S dieťaťom môže do budovy vstúpiť len 1 sprevádzajúca osoba

6. Dodržujte 2m odstup od iných osôb

7. Registrácia - recepcia je dočasne mimo prevádzku

8. Od 05.08.2020 je zakázané prijímať návštevy zamestnancov - obchodní zástupcovia, kuriéri, donáškové služby, rodinní príslušníci, ...

9. Návštevy hospitalizovaných pacientov sú od 25.09.2020 zakázané

... viac
 

ZMENA VEDENIA DETSKEJ NEMOCNICE 

06.10.2020

V nadväznosti na nedávno zverejnené informácie o odvolaní riaditeľa Detskej nemocnice považujeme za dôležité uviesť niektoré súvislosti.

Jedna z avizovaných zmien MZ SR spočíva v zrušení kolektívneho štatutárneho orgánu – 3-člennej Rady riaditeľov. Štátne nemocnice prechádzajú postupne na jedno-osobový riadiaci orgán. Takáto zmena nie je možná bez odvolania súčasného štatutárneho orgánu – teda všetkých troch členov Rady riaditeľov, ktorí kolektívny štatutárny orgán doteraz tvorili.

Ing. Juraj Gallo (bývalý generálny riaditeľ nemocnice) je až do ukončenia výberového konania poverený vedeným nemocnice ako riaditeľ. Do výberového konania sa určite prihlási, pretože by rád pokračoval v ďalšom rozvoji nemocnice.

... viac
 

ODBORNÁ PRAX ZRUŠENÁ 

06.10.2020

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je odborná prax v Detskej nemocnici zrušená až do odvolania.

PLÁNOVANÉ OPERÁCIE SA RUŠIA 

05.10.2020

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v nemocnici a s ňou súvisiaci nedostatok personálu na operačných sálach sú až do odvolania zrušené všetky plánované operačné výkony.

Akútnu zdravotnú starostlivosť poskytujeme nepretržite a v plnom rozsahu.

Naše špecializované ambulancie fungujú taktiež neobmedzene.

... viac
 
Stránka 5 z 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS