35 rokov detskej onkológie na Slovensku

26.09.2018

"35 rokov nie je z pohľadu dejín nijak významné časové obdobie. Z pohľadu obyčajného človeka je to asi polovica života, čo už istú významnosť predstavuje. No a z pohľadu vzniku nového medicínskeho odboru je to nesmierne významné číslo. Je to 35 rokov dennodennej praxe, liečebných postupov, protokolov, nových poznatkov, štúdií, prevratných objavov, ... 35 rokov starostlivosti o detských pacientov." Týmito slovami začal tlačovú konferenciu konanú pri príležitosti 35. výročia založenia prvého detského onkocentra na Slovensku MUDr. Miloslav Hanula, PhD., medicínsky riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.

Na tlačovú konferenciu prijali pozvanie významní hostia - ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, iniciátor myšlienky založenia detskej onkológie na Slovensku prof. Svetozár Dluholucký, prednostka Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU MUDr. Eva Bubanská, PhD., člen Dozornej rady detskej nemocnice a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, jedna z prvých onkologických pacientov liečených v Banskej Bystrici pani Martina Mišányová aj zakladajúci členovia onkocentra. 

 

V roku 1983 vzniklo v Banskej Bystrici  detské onkologické centrum - ako prvé svojho druhu na Slovensku. Jeho vzniku od polovice 70-tych rokov minulého storočia predchádzala centralizovaná starostlivosť o deti s hematologickými malignitami a solídnymi nádormi na vtedajšom Detskom oddelení KÚNZ Banská Bystrica a úzke napojenie na „českú školu“. Toto napojenie personálne zabezpečoval MUDr. Svetozár Dluholucký, ktorý prinášal na Slovensko najnovšie trendy liečby onkologických ochorení detí. Ako žiak prof. Jozefa Kouteckého z Prahy mal možnosť prednášať na lekárskej fakulte v Prahe a byť tak súčasťou najlepšieho špecializovaného tímu na detskú onkológiu vo vtedajšom Československu. 

 

 

Počas 35 ročnej histórie sa na detskej onkológii v Banskej Bystrici liečilo 1444 detských pacientov. Dnes je pokračovateľom prvého detského onkocentra Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica.  V súčasnosti dosahuje klinika 80% úspešnosť liečby, teda podobnú ako iné špičkové pracoviská v Európe. Úspešnosť liečby v niektorých špecifických ochoreniach je dokonca ešte vyššia. Napríklad u zhubných nádorov obličiek bolo za obdobie od roku 2003 do roku 2017 liečených 25 detí s úspešnosťou až 96%.

Dostupnosť a kvalita služieb je zabezpečovaná vďaka spolupráci so všetkými pediatrickými špecialistami DFNsP BB.

Pri riešení zložitých onkologických prípadov vyžadujúcich liečbu, ktorú nie je možné poskytnúť na Slovensku, spolupracuje KPOH  s centrami detskej onkológie v zahraničí. Napríklad zložité chirurgické operácie zabezpečuje v spolupráci s Detskou chirurgickou klinikou v Tubingene v Nemecku, ktorú vedie prof. Jorg Fuchs, prezident spoločnosti detskej chirurgie v Nemecku (Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie, DGKCH) a ortopedické výkony v spolupráci s Rizzoliho inštitútom v Boloni, Taliansku, (Istituto ortpoedico Rizzoli, Bologna).

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská pri príležitosti 35. výročia ocenila zakladateľské osobnosti, ktoré stáli pri zrode prvej detskej onkológie na Slovensku - prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., MUDr. Evu Bubanskú, PhD., MUDr. Kristínu Husákovú, MUDr. Vieru Bajčiovú, CSc., MUDr. Teréziu Stančokovú a doc. MUDr. Emíliu Kaiserovú, CSc., ktorá tiež významným podielom prispela k rozvoju detskej onkológie na Slovensku.

Reportáže:

RTVS

MARKÍZA reportáž v 51. minúte a 16. sekunde

TA3

TV HRONKA

Napísali o nás:

BYSTRICOVINY.SK

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub